Support Zeeland

Vitaliteitsmanagement

Support Zeeland consulteert in bedrijven en organisaties als vitaliteitsmanager. Met een juiste afstemming en coaching van mens op arbeid komen tot een positief resultaat met als benadering:

  • Fysieke-en mentale gezondheid
  • Werktevredenheid
  • Ambities

Fysieke-mentale gezondheid

Problemen met gezondheid (vitaliteit) worden vaak veroorzaakt door een combinatie van een verminderde fysieke-en mentale conditie. Prestaties verminderen en er is kans op verzuim. Coaching en managen in beweeg- en leefstijlverandering zal leiden tot verbetering van de vitaliteit. Met een op maat geschreven Persoonlijk Vitaliteit Plan (PVP) realiseren wij dit doel. Een en ander kan aangevuld worden met een Persoonlijk Financieel Plan(PFP).

Werktevredenheid

Een werknemer, die positief is over zijn werk, verzuimt minder, is productiever en komt tot betere en snellere resultaten. Vanzelfsprekend is het zeker niet! Het bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer is vaak een drempel voor een werknemer. Als tussenpersoon kan Support Zeeland deze drempel wegnemen. Het kan bevrijdend zijn en van positieve invloed zijn op de vitaliteit van de werknemer. Door middel van coaching gesprekken, verwerkt in rapportages kan dit gerealiseerd worden.

Ambitie

Als werkgever bent u ambitieus om van uw innovatieve onderneming een succes verhaal te maken. Uw bedrijf moet een vitaliteit uitstralen, waar men niet om heen kan!

Weet u eigenlijk wel, wat de ambitie van u werknemer is? Deze vraag stellen is niet evident. Stelt men deze vraag wel, kan men door de antwoorden tot andere inzichten komen. Er schuilt misschien wel een ambitieus, innovatief iemand achter deze persoon, die zich wil gaan ontdekken en ontwikkelen binnen uw bedrijf. Een win-win situatie voor werknemer en werkgever!

Wij stellen aan de hand van coaching gesprekken een Persoonlijk Ambitie Plan(PAP) op, gericht op het bedrijf en de betreffende werknemer. De werkwijze wordt toegepast op

  • Individuen
  • Groepsniveau
  • Bedrijf/Organisatieniveau